Programma muziekvereniging St. Bavo flink verstoord.

Aangescherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus tot 1 juni 2020 heeft het verenigingsleven in Nederland behoorlijk overhoop gehaald.

Evenementen zijn tot die datum verboden en voor de (muziek)verenigingen betekent dit dat er geen repetities, concerten, bijeenkomsten en andere vormen van bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de consequenties zijn voor de muzieksector op het moment dat de overheid de maatregelen heroverweegt, maar voor muziekvereniging St. Bavo gaat een behoorlijke streep door het programma.

Juist in de maanden april en mei waarin veel activiteiten zouden plaatsvinden:

Zowel de rommelmarkt op 18 april als de geraniumactie op 8 mei kunnen geen doorgang vinden.

Verder komt ook Koningsdag 27 april en het dauwtrappen op 21 mei te vervallen.

Dodenherdenking op 4 mei en zelfs het geplande bevrijdingsfeest met de 3 harmonieën uit de gemeente Geertruidenberg gaat niet door.

Doordat we ook niet in de gelegenheid zijn om te repeteren, komen zelfs de geplande concerten in juni in gevaar en moeten mogelijk worden aangepast.

Zoals het Kermisconcert op 7 juni, het Dongefestival in Den Hout op 13 juni en het concertje voor de blokfluitleerlingen op 25 juni.

Ook het KERSconcert bij de Kersenhof in Raamsdonk op 28 juni wat gepland stond als een groots reünieconcert moeten we helaas dit jaar vergeten.

Zo gauw als de mogelijkheid geboden wordt om weer te repeteren, willen we dit ook doen. Nadere berichtgeving over het aangepaste programma volgt dan zo spoedig mogelijk. Als deze crisis voorbij is, hopen we u snel weer op één van onze concerten te mogen begroeten.