Privacybeleid

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Simpeler gezegd de nieuwe privacywetgeving. Dit geldt ook voor onze muziekvereniging.

Privacybeleid

Muziekvereniging St. Bavo verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacybeleid geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Muziekvereniging St. Bavo.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, en geboortedatum. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar je herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Muziekvereniging St. Bavo persoonsgegevens?

Muziekvereniging St. Bavo verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • leden van Muziekvereniging St. Bavo;
  • mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad;
  • de vrijwilligers en het bestuur van Muziekvereniging St. Bavo;

Welke persoonsgegevens verwerkt Muziekvereniging St. Bavo?

Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens van je:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Als Muziekvereniging St. Bavo verwerken we de persoonsgegevens in Excel en Access. Er worden geen andere applicaties voor gebruikt. Binnen ons bestuur is de secretaris de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Muziekvereniging St. Bavopersoonsgegevens?

Als je (aspirant-)lid wilt worden van Muziekvereniging St. Bavo, deel wilt nemen aan een bepaalde activiteit, informatie wilt ontvangen, of dirigent, instructeur of docent bij ons bent, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als (aspirant-)lid, deelnemer, dirigent, instructeur, docent of geïnteresseerde. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact te onderhouden en om je te informeren.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De secretaris en penningmeester kunnen uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Tevens heeft de organisatie van een betreffende activiteit een overzicht van alle deelnemers nodig en beschikt de coördinator lief en leed over de benodigde gegevens. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor vragen over of wijzigingen van uw persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van je hebben, kunnen wij aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is.

Indien wij verder persoonsgegevens moeten verstrekken doen wij dat alleen als dat wettelijk verplicht en toegestaan is, voor onze doeleinden noodzakelijk is of als wij uw toestemming hebben. Bij het delen van uw persoonsgegevens sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst met deze derde partij.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, gebruikt.

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om oud-leden te kunnen informeren over bijvoorbeeld een reünie.

Wanneer je ingeschreven bent voor een bepaalde nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens na uitschrijving niet meer bewaard.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Muziekvereniging St. Bavo gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Muziekvereniging St. Bavo van mij verwerkt?

Het inzien van uw persoonsgegevens kan via de secretaris van Muziekvereniging St. Bavo. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je gebruiken. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto’s

Tijdens activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt, ter promotie van Muziekvereniging St. Bavo of de betreffende activiteit. Deze kunnen verspreid worden via onze kanalen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, kun je dit voorafgaand aan de activiteit aangeven bij een van de bestuursleden.

Staat je op een foto en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Een verzoek hiervoor kunt je per mail indienen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Muziekvereniging St. Bavo kunt je terecht bij de het bestuur van Muziekvereniging St. Bavo.

Contactgegevens:

Secretariaat Muziekvereniging St. Bavo
Schansstraat 28
4944AH Raamsdonk
info@muziekverenigingstbavo.nl

Wijzigingen privacy policy

Muziekvereniging St. Bavo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

 juni 2018