Nieuwsbrief

Planning activiteiten 2023-2024

Graag willen we iedereen middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de geplande activiteiten.  

Activiteiten die zijn geweest, worden doorgehaald.

Achter de activiteit staat een M, H of S.  M betekent een activiteit voor de hele muziekvereniging, H voor sectie Harmonie, S voor sectie Slagwerk

02-04-‘23         Samen Sterk concert met Aurora Woensdrecht (H) 

Tijd:  vertrek 10.00 uur. 11.00 aanwezig

Plaats: het Kloosterhof Huybergseweg 3B in Hoogerheide. 

Muziek: via Wilfred

Kleding: zwart

Opm:  generale repetitie daarna een gezamenlijke lunch, 14.30 uur als afsluiting een gezamenlijk optreden.

5-4-’23             Algemene ledenvergadering (M)

            Tijd: 19.30 uur

Plaats: Zeven Zusters

Opm: info is per mail verstuurd door Pius

22-4-’23 Rommelmarkt (M)

            Aanwezig: 10.00 uur

Aanvang Rommelmarkt: 11.00 uur

            Plaats: bouwhal Heemraadsingel

Opm: zaterdag 1 en 15 april ophalen van spullen. Vrijdag 21 april overdag en avond bouwhal inrichten. Overige info volgt nog

27-4-’23 Koningsdag optocht (M) 

            Tijd:: Waarschijnlijk 9.45 uur

Plaats: verzamelen Agnesgebouw 

Muziek: Wilhelmus en 

Drumbo

Topolina

Jubilissimo

Bärner Musikanten

Augusta

Kleding: spijkerbroek + oranje attributen + afhankelijk van het weer windjack St Bavo

04-05-’23         Dodenherdenking (M) + taptoe signaal Trompet  

Plaats: Bavo kerk

Tijd: 19.15 uur verzamelen in Agnesgebouw

                    19.25 uur: start stille tocht

Muziek: Harmonie speelt Wilhelmus, Slagwerkgroep slaat trom tijdens stille tocht

Kleding: blauwe spijkerbroek met windjack St. Bavo

Opm: Alle leden lopen mee met stille tocht. Overige info volgt

5-5-’23             Geraniumactie (rondbrengen geraniums) (M)

            Tijd: volgt nog

Plaats: bouwhal Heemraadsingel

Opm: Verdeling straten op bord in repetitieruimte en per mail volgt nog!

18-05-’23         Hemelvaart. (M) Dauwtrappen 

Tijd:: volgt nog.  

Plaats: start kerkplein

Muziek: keuze uit marsenboekje volgt nog

Kleding: blauw regenjasje

Opm: we eindigen bij De Bonte Kraai met koffie en worstenbrood

4-6-’23 Kermisconcert (M)

            Tijd: aanwezig 12.00 uur, aanvang concert 12.30 uur.

Plaats: Oude Melkhaven

Muziek: via Wilfred en Steven

Kleding: spijkerbroek met kleurige bovenkleding

Opm: organisatie werkgroep kermisconcert

10-6-’23 serenade van het huwelijk van Robert Blankers en Natascha Leeggangers (M)

Tijd: 15.00 uur  Vertrek: 14.30 uur Agnesgebouw.

Plaats: Boelaars Raamsdonksveer

Muziek: t.z.t.

Kleding: t.z.t.

17-6-’23 Deelname aan Festival harmonie De Eendracht (H)

Tijd: vertrek 13.45 uur, optreden: 14.35 – 15.15 uur

Plaats: Koningspark Raamsdonksveer

Muziek: via Wilfred 

Kleding: zwart

Opm: overige info volgt nog

1-7-’23             Dongefestival (S) 

Het Dongefestival vindt plaats in den Hout. Deelname slagwerkgroep

Tijden zijn nog niet bekend maar zal ongeveer vanaf 16.00 uur gaan plaatsvinden. Dus tijd: ????

13-7-’23             Afsluitingsconcert seizoen (H) (laatste repetitie)       

Tijd: 20 00 uur

Plaats: camping Bonte Kraai 

Muziek: via Wilfred

Kleding : vrijetijdskleding

Opm: samen met schipperskoor “Recht zo die gaat”

?-9-’23             Opening nieuwe seizoen (H) (eerste repetitie) Huldiging jubilarissen (M)     

Opm: info volgt nog

4-11-’23 Miljoenenjacht St Bavo (H)

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Gymzaal De Hoge Waai 

Muziek: volgt nog via Wilfred

Kleding: zwart

Opm: spel, muziek en mooie prijzen. Verdere info volgt nog

19-11-’23          Sinterklaasintocht (H)

            Tijd:?

Plaats: verzamelen Agnesgebouw

Muziek: Sinterklaas muziek

Kleding: spijkerbroek met regenjasje St. Bavo

Opm: overige info volgt nog

23-12-‘23         Walking Christmas (H)

            Tijd:: 18.00 uur  

Plaats: H. Bavo kerk, en rondom Kerkplein

Muziek: kerstmuziek muzieknummers volgen nog via Wilfred!

Kleding: volledig zwart

Opm: Kerstwandeling voor publiek rondom de Bavokerk met modern kerstverhaal en op 3  locaties muziek door ensembles. Aan te kleden met kraampjes, vuurkorven etc.

26-12-’23           2e kerstdag kerkdienst opluisteren H. Bavokerk (H)

Tijd:

Plaats: H. Bavo kerk

Muziek: kerstmuziek, muzieknummers volgen via Wilfred

Kleding: volledig zwart

Opm: samen met koor Xsinchere

14-1-’24           Nieuwjaarsconcertje (M)

Tijd: 11.00 uur

Plaats: De Ontmoeting

Muziek: volgt nog

Kleding: volledig zwart

Ideeën en acties die nog uitgewerkt moeten worden:

  • 1e weekend april 2024: concert samen met Fanfare Wilhelmina Dussen 
  • juni 2024: concert samen met een jeugdorkest 
  • concert met harmonie Udenhout
  • jubileumjaar 100-jarig bestaan (2027 Dongefestival in Raamsdonk)

Opmerkingen:

Wijzigingen voorbehouden. Helaas nog ontbrekende gegevens omdat we hiervoor afhankelijk zijn van derden

  • Kun je bij een activiteit niet aanwezig zijn, laat dat dan z.s.m. aan het bestuur weten.
  • Mochten er vragen zijn, stel ze dan aan de leden van de programmacommissie:

Nico Koenen, Nelly de Meijer, Jos Verhoeven, Antoine Verschuren of aan het bestuur: Jos de Bont, Floradiny van Strien, Daniëlle Boons, Pius van Oort, Jan van der Plas, Anggrek Verschuren