Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2022-11-09

Muziekvereniging Sint Bavo

Concept planning activiteiten 2022-2023. We willen iedereen middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de geplande activiteiten. 

Op verzoek: achter de activiteit staat een M, H of S. Dit betekent een activiteit voor M Muziekvereniging, H sectie Harmonie, S Sectie Slagwerk

26-12-’22            2e kerstdag kerkdienst opluisteren H. Bavokerk (H)

Tijd: 9.30 uur

Plaats: H. Bavo kerk

Muziek: kerstmuziek, muzieknummers volgen via Wilfred

Kleding: volledig zwart

Opm: samen met xsinchere

8-1-’23             Nieuwjaarsconcertje (M)

Tijd: 11.00 uur

Plaats: De Ontmoeting

Muziek: volgt nog via Wilfred

Kleding: volledig zwart

Opm:

18-2-‘23           Optocht Carnaval (H)

Tijd: volgt nog

Plaats: verzamelen Kiosk

Muziek: carnavalsmuziek

Kleding: spijkerbroek met lichtblauw regenjasje en oranje attributen

Opm: overige info volgt nog

19-2-‘23           Kerkdienst St. Bavo kerk Carnaval (H)

Tijd:: 10.30 uur

Plaats: H. Bavokerk

Muziek: via Wilfred

Kleding: spijkerbroek met lichtblauw regenjasje en oranje attributen

Opm: overige info volgt nog

02-04-‘23         Samen Sterk concert met Aurora Woensdrecht (H)

Tijd: ?

Plaats: Woensdrecht precieze  locatie volgt nog

Muziek: via Wilfred

Kleding: zwart

Opm: Verdere informatie volgt nog

5-4-’23             Algemene ledenvergadering (M)

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Zeven Zusters

Opm: overige info volgt nog

22-4-’23           Rommelmarkt (M)

Aanwezig: 10.00 uur

Aanvang Rommelmarkt: 11.00 uur

Plaats: bouwhal Heemraadsingel

Opm: overige info volgt nog

27-4-’23           Koningsdag optocht (M)

Tijd:  volgt nog 

Plaats: Agnesgebouw

Muziek: volgt nog

Kleding: spijkerbroek met donkerblauw regenjasje en oranje attributen

Opm: overige info volgt nog

5-5-’23             Geraniumactie(rondbrengen geraniums) (M)

Tijd: volgt nog

Plaats: bouwhal Heemraadsingel

Opm: overige info volgt nog

4-6-’23             Kermisconcert (M)

Tijd: volgt nog

Plaats: oude Melkhaven

Muziek: via Wilfred en Steven

Kleding: spijkerbroek met felgekleurd shirtje

Opm: organisatie werkgroep kermisconcert

25-6-’23           Kersenconcert (M)

Tijd: 14.00 uur

Plaats: De Kersenhof Raamsdonk

Muziek: via Wilfred en Steven

Kleding: zwart/uniform

Opm: overige info volgt nog

13-7-’23           Afsluitingsconcert seizoen (H) (laatste repetitie)      

Tijd: 20 00 uur

Plaats: camping Bonte Kraai

Muziek: via Wilfred

Kleding : vrijetijdskleding

Opm: mogelijk samen met schipperskoor “recht zo die gaat”

?-9-’23             Opening nieuwe seizoen (H) (eerste repetitie) Huldiging jubilarissen (M)    

Tijd:

Plaats:

Muziek:

Opm:

?-9-’23             Opening nieuwe seizoen (H) (eerste repetitie) Huldiging jubilarissen (M)    

Ideeën en acties die nog uitgewerkt moeten worden:

?juni 2023       Spelen bij de avondvierdaagse tijdens rondgang door Raamsdonk

Nov. 2023        Miljoenenjacht St Bavo

1e weekend      Concert samen met Fanfare Wilhelmina Dussen

april 2024

juni 2024          Concert samen met een jeugdorkest

Opmerkingen:

  • Wijzigingen voorbehouden.
  • Kun je bij een activiteit niet aanwezig zijn, laat dat dan z.s.m. aan het bestuur weten.
  • Mochten er vragen zijn, stel ze dan aan de leden van de programmacommissie:

Nico Koenen, Nelly de Meijer, Jos Verhoeven, Antoine Verschuren of aan het bestuur: Jos de Bont, Floradiny van Strien, Daniëlle Boons, Pius van Oort, Jan van der Plas, Anggrek Verschuren