Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2020-09-22:

Muziekvereniging Sint Bavo

Concept planning activiteiten 2020-2021. We willen iedereen middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de geplande activiteiten. 

Op verzoek: achter de activiteit staat een M, H of S. Dit betekent een activiteit voor M Muziekvereniging, H sectie Harmonie, S Sectie Slagwerk

15-11-’20          Sinterklaasintocht (H)

                        Nog niet bekend of dit doorgaat en op welke wijze.

20-12-’20          Kerstverhaal met muziek (H)

            Tijd::17.00 uur  

Plaats: St Bavo kerk, Agnesgebouw, de zeven zusters, de ontmoeting

Muziek:kerstmuziek muzieknummers volgt nog!

Kleding:volledig zwart

Opm:Kerstwandeling voor publiek rondom de Bavokerk met modern kerstverhaal en op 3 à 4  locaties muziek door ensembles. Aan te kleden met kraampjes, vuurkorven etc.

26-12-’20             2e kerstdag kerkdienst opluisteren St. Bavo kerk (H)

Vanwege corona regels momenteel nog niet besloten of en hoe de viering doorgaat

10-01-‘21          Nieuwjaarsconcertje (M)

Tijd::volgt nog

Plaats: gymzaal hoge waai

Muziek: volgt nog

Kleding: volledig zwart

Opm:

13-02-‘21          Optocht Carnaval (H)

                        Onder voorbehoud ivm corona maatregelen

14-02’21           Kerkdienst Carnaval (H) onder voorbehoud ivm corona maatregelen

07-04-’21          Algemene ledenvergadering (M)

-04-’21              Rommelmarkt afhankelijk van corona maatregelen

27-04-’21          Koningsdag optocht (M) onder voorbehoud ivm corona maatregelen

            Tijd::volgt nog.

Plaats: verzamelen Agnesgebouw

Muziek: Marsenboekje nummers en volgorde volgt nog!

Kleding: spijkerbroek + oranje attributen

Opm:

27-04-’21          Koningsdag driekernenconcert voor jubilarissen koninklijk lintje (H) onder voorbehoud ivm corona maatregelen

                        Tijd::volgt nog

Plaats: initiatief gemeente

Muziek:volgt nog

Kleding: volgt nog!

-05-’21              Geraniumactie (M) onder voorbehoud ivm corona maatregelen

04-05-’21          Dodenherdenking door slagwerkgroep + last post blazer (S)

            Tijd::volgt nog.            

Plaats: Verzamelen Agnesgebouw

Opm: organisatie door slagwerkgroep zelf

09-05-’21          Reserve: Moederdagconcert op locatie bij een verzorgingstehuis o.i.d.(H)

            Tijd::volgt nog

Plaats:volgt nog

Muziek: muzieknummers en volgorde volgt nog!

Kleding:volgt nog

Opm:

13/14-05-’21      Hemelvaartfestival. (H)  Dauwtrappen met de Eendracht? Themaconcert met meerdere orkesten in een tent op het kerkplein. Nader te onderzoeken. 

Tijd::volgt nog.            

Plaats: kerkplein

Muziek: muzieknummers en volgorde volgt nog!

Kleding: volgt nog

Opm:

06-06-’21          Kermisconcert (M)

            Tijd::volgt nog.            

Plaats: Oude Melkhaven Raamsdonk

Muziek: muzieknummers en volgorde volgt nog!

Kleding: volgt nog

Opm: Organisatie door de kermisconcert werkgroep

Verdere informatie volgt nog!

27-06-’21          KERSconcert (Reünieconcert) (M)

            Tijd::volgt nog.            

Plaats: De Kersenhof Raamsdonk

Muziek: muzieknummers en volgorde volgt nog!

Kleding: volgt nog

Opm: Hopelijk met veel oud- muzikanten. Verdere informatie volgt!

22-07-’21                      Afsluiting seizoen (laatste repetitie) plaats nog nader te bepalen.

–                       15 oktober of 13 november 2021 concert Orkest Koninklijke Luchtmacht (locatie auto museum Louwman of fort Gertrudis)

Mochten er vragen zijn, stel ze dan aan de leden van de programmacommissie.

Nico Koenen, Nelly de Meijer, Jos Verhoeven, Antoine Verschuren