Nieuwsbrief

Planning activiteiten 2023-2024

Graag willen we iedereen middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de geplande activiteiten.  

Activiteiten die zijn geweest, worden doorgehaald.

Achter de activiteit staat een M, H of S.  M betekent een activiteit voor de hele muziekvereniging, H voor sectie Harmonie, S voor sectie Slagwerk

Ideeën en acties die nog uitgewerkt moeten worden:

  • 1e weekend april 2024: concert samen met Fanfare Wilhelmina Dussen 
  • juni 2024: concert samen met een jeugdorkest 
  • concert met harmonie Udenhout
  • jubileumjaar 100-jarig bestaan (2027 Dongefestival in Raamsdonk)

Opmerkingen:

Wijzigingen voorbehouden. Helaas nog ontbrekende gegevens omdat we hiervoor afhankelijk zijn van derden

  • Kun je bij een activiteit niet aanwezig zijn, laat dat dan z.s.m. aan het bestuur weten.
  • Mochten er vragen zijn, stel ze dan aan de leden van de programmacommissie:

of aan het bestuur: Jos de Bont, Floradiny van Strien, Daniëlle Boons, Pius van Oort, Jan van der Plas, Anggrek Verschuren