Introductieboekje St. Bavo

Welkomstwoord

Allereerst wil ik je namens het bestuur en alle leden van muziekvereniging St. Bavo hartelijk welkom heten als lid van onze vereniging. Met deze introductie wil ik je nader informeren over de activiteiten en mogelijkheden binnen onze vereniging.

Alvorens dit te doen vertel ik je graag eerst iets meer over de ontstaansgeschiedenis van de vereniging.

Ontstaansgeschiedenis

Muziekvereniging St. Bavo is een echte gezelschapsvereniging, waar muziek en ontspanning hoog in het vaandel staan.  De vereniging is opgericht op 1 oktober 1927 als harmonie, een initiatief van de toenmalige pastoor, de heer L. van Heeswijck. Hierdoor dankt de vereniging haar naam aan de heilige St. Bavo kerk. De leden zijn grotendeels woonachtig in Raamsdonk.

In 1982 werd de harmonie uitgebreid met een showkorps. Toen was St. Bavo niet langer een harmonie, maar ging zij verder als muziekvereniging St. Bavo. Inmiddels is het showkorps omgedoopt tot slagwerkgroep.

Voor beginners

Tot slot zijn er nog een blokfluitgroep, waar een eerste ontmoeting met een instrument en muzieklezen mogelijk wordt gemaakt en een jeugdorkest voor de al iets gevorderde leerlingen, die al een heus instrument bespelen.

Ik hoop dat je jezelf snel thuis zal voelen bij onze vereniging en wens je vooral veel plezier.

Met hartelijke en muzikale groeten,

Namens het bestuur
Jos de Bont, voorzitter

Algemeen

Bestuur

Voorzitter:

Dhr. Jos de Bont, Heemraadsingel 34, 4944 VD Raamsdonk
0162-518143 of 06-29299275
josdebont@live.nl

Secretaris:

Dhr. Pius van Oort, Schansstraat 28, 4944 AH Raamsdonk
0162-516994 of 06-20151348
piusvanoort@gmail.com of info@muziekverenigingstbavo.nl

Penningmeester:

Mevr. Floradiny van Strien,  Spoordijkhof 5, 4944 AZ Raamdonk
06-51765848
penningmeester@muziekverenigingstbavo.nl

Rekeningnr: NL08 RABO 0143 0946 02  t.n.v. Muziekvereniging St. Bavo.

Overige bestuursleden:

Dhr. Jan Louwers, Gravenhof 27, 4944 VM  Raamsdonk
0162-515308 of 06-25258393
J.H.P_Louwers@hotmail.com

Beschermvrouwe:

Mevr. A. Kieboom-Schapers

Ere voorzitter:

Dhr. Jac. Zijlmans

Ere leden:
Dhr. Clemens de Meijer

Website: www.muziekverenigingstbavo.nl

Repetities

Harmonie:

Donderdag van 19.45  tot 21.45 uur o.l.v. Wilfred Werkman

Slagwerkgroep:

Dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur o.l.v. Steven Leander

Jeugdorkest:

            Donderdag van 18.45 tot 19.30 uur o.l.v. Wilfred Werkman

Blokfluitgroep:

            Donderdag van 18.30 tot 19.30 uur o.l.v. Nelly de Meijer,
0162-516083

Voor een eventuele vervolgopleiding kun je bij Nelly informeren welk instrument het meest geschikt is.

De repetities vinden plaats in het Agnesgebouw aan het Kerkplein te Raamsdonk.

De blokfluitgroep oefent in het Ontmoetingscentrum (bij binnenkomst rechtdoor trap op naar boven).

Tijdens de repetitie van de harmonie en slagwerkgroep wordt er een pauze ingelast om (tegen een vergoeding) wat te drinken (koffie, thee, fris).

Bent u verhinderd; geef dit dan zo spoedig mogelijk door bij de secretaris en je dirigent c.q. instructeur of lerares.

Wilfred Werkman (06-36305979 of wfwerkman@hotmail.com).

Steven Leander (040-2908181 of sl.dts@on.nl).

De slagwerkgroep meldt af via groepsapp.

Financiën 

Contributie:

De contributie bedraagt € 12,– per maand, vooraf te betalen op rekeningnummer NL08 RABO 0143 0946 02 t.n.v. Muziekvereniging St. Bavo.

Aspirant-leden betalen € 6,– per maand. Een aspirant-lid is een lid in opleiding, dat een instrument van de vereniging in bruikleen krijgt of met een eigen instrument meespeelt in een jeugd-/opleidingsorkest.

Blokfluitleerlingen betalen € 60,– per leerjaar + € 35,– voor het boek en de blokfluit.

Acties

Rommelmarkt

Jaarlijks wordt er in april een rommelmarkt georganiseerd, welke ook altijd een mooi bedrag aan onze inkomsten toevoegt.

Geraniumactie

Ook de geraniumactie in mei (net voor moederdag) is nog een welkome inkomstenbron.

Vrienden van St. Bavo

We streven ernaar om bij bedrijven structurele inkomsten te genereren.

Jaarlijkse donateurs

Donateurs die met een structurele of incidentele financiële bijdrage onze vereniging steunen.

Schoonmaakwerkgroep

Schoonmaakwerkzaamheden door de schoonmaakwerkgroep van het Agnesgebouw leveren geld op. Dit wordt geschonken aan de vereniging.

Coördinatoren

Kleding

Contactpersoon voor de kleding is  Nelly de Meijer (0162-516083 of clemensnelly@casema.nl).

Voor de harmonie komt het  maar weinig meer voor dat de originele uniformen gedragen worden.

Om de leden tegemoet te komen lopen we op straat meestal in blauwe (nette) spijkerbroek met blauw windjack (wordt verstrekt door de vereniging). Bij concerten dragen zowel de dames als de heren zwart, tenzij anders vermeld.

De slagwerkgroep draagt nog wel vaak het uniform op straat:

Rode uniformjas + blauwe broek + witte sjaal + blauwe sokken.

Daarnaast hebben zij ook het blauwe windjack.

Het officiële uniform wordt verstrekt door de vereniging. Zwarte schoenen dient men zelf aan te schaffen.

Wanneer om welke reden dan ook de uniformen terug ingeleverd worden bij de contactpersoon, dienen deze gestoomd en onbeschadigd te zijn. Stomen alleen bij Stomerij Cristal Cleaning, Julianalaan 28, 4941 JD Raamsdonksveer. Als muziekvereniging genieten we daar 10% korting.

Instrumenten

Contactpersoon voor de instrumenten van de harmonie is Jos Verhoeven (0162-520936 of jfverhoeven@planet.nl).

Het muziekinstrument wordt door de vereniging in bruikleen gegeven.

Attributen als harpjes, rietjes, olie en marsboekje worden door de vereniging verstrekt. Zij kunnen donderdag voor aanvang of tijdens de pauze van de repetitie worden afgehaald.

Een muziekstandaard dient men zelf aan te schaffen.

Reparaties aan een instrument gebeuren altijd in overleg met de contactpersoon.

Contactpersoon voor de instrumenten van de slagwerkgroep is Jan van der Plas (0162-521649 of j-vanderplas@casema.nl).

Voor verwijtbare schade aan het instrument wordt men persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het is niet toegestaan instrumenten onderling te ruilen zonder toestemming van de contactpersoon.  Elk instrument is voorzien van een nummer en staat op naam. Indien men het instrument wil gebruiken voor “niet -Bavo” activiteiten moet men toestemming hebben van de contactpersoon.

Muziekbibliotheek

De contactpersoon van de muziekbibliotheek is Piet Kuijsters (06-28203338 of p.kuijsters@kpnplanet.nl). Hij beheert de bladmuziek van de vereniging.

Jeugd

De contactpersoon voor de jeugd is Wieteke van Strien (vanstrienhamers@casema.nl).

Opleiding

De blokfluitgroep wordt begeleid door Nelly de Meyer.

Het jeugdorkest wordt begeleid door Wilfred Werkman, die ook individuele lessen verzorgt.

Activiteiten

De volgende activiteiten vinden jaarlijks plaats:

 • Carnavalsoptocht Raamsdonk (harmonie), zaterdag
 • Opluisteren Carnavalsmis (harmonie), zondag
 • Algemene Ledenvergadering, 1e woensdag in april
 • Koningsdag
 • Rommelmarkt (april)
 • Dodenherdenking (slagwerkgroep)
 • Geraniumactie (mei)
 • Hemelvaart dauwtrappen
 • Kermisconcert, 1e zondag in juni
 • Concert met leerlingen ter afsluiting seizoen
 • Opening seizoen middels extra repetitie (harmonie) met aansluitend een barbecue (allen). Hier is ook aandacht voor de jubilarissen van het afgelopen jaar.
 • Uitje met de jeugd
 • Opluisteren kerkdienst St. Bavo, 1e zondag in oktober (harmonie)                              of dauwtrappen Oktoberfest Dongemond
 • Dongefestival (slagwerkgroep)
 • Inhalen St. Nicolaas
 • Opluisteren kerkdienst 2e kerstdag (harmonie)

Verder worden er jaarlijks verschillende concerten verzorgd door de harmonie en optredens door de slagwerkgroep.

Communicatie

Aanmelden van nieuwe leden dient te geschieden bij de secretaris middels het aanmeldformulier.

 • Via de mail wordt u van allerlei activiteiten op de hoogte gehouden door onze secretaris.
 • Veel nieuws komt via de groepsapp ‘Harmonie, NVA NVO’ (niet voor afmeldingen, niet voor onzin).
 • In het repetitielokaal zijn postvakjes voor de leden van de harmonie. Hierin wordt bladmuziek e.d. gedeponeerd.
 • Adreswijzigingen e.d. kan men doorgeven bij onze secretaris.
 • Voor financiële zaken kunt u zich wenden tot onze penningmeester.
 • Afmelden (bedanken) van leden dient, schriftelijk en graag met opgave van reden, te gebeuren bij de secretaris.
 • Instrumenten van de harmonie dienen donderdag tijdens de repetitie ingeleverd te worden bij de contactpersoon.
 • Instrumenten van de slagwerkgroep moeten ingeleverd worden tijdens de repetitie op dinsdag bij de contactpersoon (slagwerkgroep).
 • Meer informatie over de vereniging is te vinden in het huishoudelijk reglement dat u altijd op kunt vragen bij een van de bestuursleden.

Als je na deze informatie nog vragen hebt, kun je contact opnemen met één van de bestuursleden.