In Memoriam Piet Kuijsters 

Afgelopen zaterdag ontvingen wij het droevige bericht dat Piet Kuijsters vrijdag 4 november is overleden. Piet was al 67 jaar lid van onze muziekvereniging St. Bavo. Zo lang lid en tot het laatst toe actief is erg uniek. Komend uit een heel muzikaal gezin begon Piet als 11-jarige met het blazen op de hoorn. Al snel werd dit de tuba, volgens hem het koperinstrument met een van de mooiste klanken. Hier heeft hij zo’n 50 jaar op geblazen. Noodgedwongen door een blessure is hij later overgestapt naar de tenorsaxofoon, waar hij ook met veel plezier en overgave tot het laatst toe op gespeeld heeft. 

De repetitieavonden op donderdag waren heilig en ook bij de concerten en andere activiteiten was hij vrijwel altijd aanwezig. Hij was op vele fronten actief bij de vereniging. 

Jarenlang heeft hij een paar keer in de week les gegeven aan vele blazers. Dit gebeurde bij hem thuis in de keuken. Hij was ook onze “reservedirigent”. Op straat bepaalde hij de volgorde van de muziek en dirigeerde de club waar het nodig was. Tijdens de repetities gaf hij links en rechts vaak hulp aan medemuzikanten bij moeilijkere stukken. Hij beheerde het muziekarchief, was lid van de programmacommissie, organiseerde mede het kermisconcert en maakte en passant ook het repetitielokaal mee schoon. 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen toonde hij steeds zijn betrokkenheid. Door zijn inbreng gaf hij vaak een positieve impuls aan het reilen en zeilen van de vereniging. 

Plezier in muziek en gezelligheid waren voor hem belangrijk. Elke donderdag was er daarom na de repetitie ook ruimte voor een praatje aan de bar. 

Het is fijn dat hij onlangs via een livestream nog heeft kunnen genieten van het concert vanwege ons 95-jarig jubileum. Vooral door de muzikale bijdrage van zoon Jos en kleindochter Milou was het voor hem heel speciaal en dit maakte hem bijzonder trots.  

Door zijn enthousiasme en liefde voor muziek heeft hij zijn muzikaliteit en goede verenigingsmentaliteit niet alleen doorgegeven aan zijn gezin, maar ook aan vele muzikanten van onze vereniging.  

Wij zijn hem hier heel dankbaar voor. We zullen hem missen. 

We wensen Lia, kinderen, kleinkinderen en alle nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 

Namens muziekvereniging St. Bavo, 

Jos de Bont, 

Voorzitter