Afsluitingsconcert Juli 2023

Op donderdag 13 juli hebben we het muzikale seizoen afgesloten met een ontspannen concert op Mini Camping Hoeve De Bonte Kraai.

Samen met het Schipperskoor Recht zo die gaat, hebben we er een gezellige avond van gemaakt. Als eerste trad het schipperskoor op, en na een pauze waarin we de stoelen voor de harmonie klaarzetten, ging het programma door met enkele nummers uit hun repertoire door Harmonie St. Bavo.

Als afsluiting is gezamenlijk door het schipperskoor en de harmonie “Het kleine café aan de haven” gespeeld.

Daarna was er nog ruim tijd voor een hapje en een drankje. Kortom een gezellig samenzijn.

In Memoriam Piet Kuijsters 

Afgelopen zaterdag ontvingen wij het droevige bericht dat Piet Kuijsters vrijdag 4 november is overleden. Piet was al 67 jaar lid van onze muziekvereniging St. Bavo. Zo lang lid en tot het laatst toe actief is erg uniek. Komend uit een heel muzikaal gezin begon Piet als 11-jarige met het blazen op de hoorn. Al snel werd dit de tuba, volgens hem het koperinstrument met een van de mooiste klanken. Hier heeft hij zo’n 50 jaar op geblazen. Noodgedwongen door een blessure is hij later overgestapt naar de tenorsaxofoon, waar hij ook met veel plezier en overgave tot het laatst toe op gespeeld heeft. 

De repetitieavonden op donderdag waren heilig en ook bij de concerten en andere activiteiten was hij vrijwel altijd aanwezig. Hij was op vele fronten actief bij de vereniging. 

Jarenlang heeft hij een paar keer in de week les gegeven aan vele blazers. Dit gebeurde bij hem thuis in de keuken. Hij was ook onze “reservedirigent”. Op straat bepaalde hij de volgorde van de muziek en dirigeerde de club waar het nodig was. Tijdens de repetities gaf hij links en rechts vaak hulp aan medemuzikanten bij moeilijkere stukken. Hij beheerde het muziekarchief, was lid van de programmacommissie, organiseerde mede het kermisconcert en maakte en passant ook het repetitielokaal mee schoon. 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen toonde hij steeds zijn betrokkenheid. Door zijn inbreng gaf hij vaak een positieve impuls aan het reilen en zeilen van de vereniging. 

Plezier in muziek en gezelligheid waren voor hem belangrijk. Elke donderdag was er daarom na de repetitie ook ruimte voor een praatje aan de bar. 

Het is fijn dat hij onlangs via een livestream nog heeft kunnen genieten van het concert vanwege ons 95-jarig jubileum. Vooral door de muzikale bijdrage van zoon Jos en kleindochter Milou was het voor hem heel speciaal en dit maakte hem bijzonder trots.  

Door zijn enthousiasme en liefde voor muziek heeft hij zijn muzikaliteit en goede verenigingsmentaliteit niet alleen doorgegeven aan zijn gezin, maar ook aan vele muzikanten van onze vereniging.  

Wij zijn hem hier heel dankbaar voor. We zullen hem missen. 

We wensen Lia, kinderen, kleinkinderen en alle nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 

Namens muziekvereniging St. Bavo, 

Jos de Bont, 

Voorzitter  

Muziekvereniging Sint Bavo gaat dauwtrappen.

Op 26mei gaan we dauwtrappen. Dit jaar weer als vanouds met muziek. Hoewel de “stille” tocht vorig jaar, vanwege Corona zonder muziek, ook goed bevallen is, is met meerderheid gekozen om dit jaar de instrumenten ook mee te nemen.

Iedereen die mee wil lopen is welkom. Wel vroeg opstaan, we vertrekken om 06.30u bij de Bavokerk. De tocht komt uit bij Camping De Bonte Kraai, waar we op het terras het ochtend zonnetje kunnen bewonderen.