In Memoriam Jan van Lith 1947-2021

Met grote verslagenheid hebben we vernomen dat na een kort ziekbed ons bestuurslid Jan van Lith is overleden.

Sinds 2011 was Jan bestuurlijk actief binnen onze muziekvereniging. Zijn grote netwerk, uitgebreide kennis over tal van zaken en bestuurlijke ervaring kwamen daarbij goed van pas. Vooral voor onze huisvesting heeft hij zich vele uren ingezet. Vergadering na vergadering in overleg met de gemeente en de betrokken verenigingen, waaronder bijvoorbeeld het Gilde St. Bavo. Dit resulteerde in een verhuizing van het Leo-gebouw naar het Agnesgebouw voor de repetities. De laatste jaren kwam daar ook overleg met Stichting Ontmoetingscentrum Raamsdonk bij met de bedoeling te verhuizen naar het OMC. Dit kan Jan jammer genoeg niet meer meemaken.

Hij liet blijken een groot voorstander te zijn van de samenwerking tussen de drie muziekverenigingen binnen de gemeente Geertruidenberg: De Eendracht, Apollo en St. Bavo. Hij heeft zich ook hiervoor ingezet met als doel ons samen sterk te maken. Verder zorgde hij ervoor dat we tijdig ingeschreven stonden bij de Rabo Clubsupport en regelde hij onder andere de jaarlijkse barbecue. De laatste tijd had hij tijdelijk het penningmeesterschap op zich genomen. Allemaal taken die hij met grote zorg en toewijding uitvoerde.

Tijdens de bestuursvergaderingen deelde hij op positieve wijze zijn oprechte mening en had hiermee een goede inbreng in de besluitvorming. Hij was attent en gaf regelmatig adviezen over hoe we een en ander het beste konden realiseren. Op humoristische wijze kwam hij vaak leuk uit de hoek. Omdat hij prettig in de omgang was, had hij een groot aantal sociale contacten om zich heen. Dit kwam als bestuurslid vaak van pas.

Jan kon, samen met zijn vrouw, als toeschouwer genieten van de concerten van onze vereniging. Zelf speelde hij piano en een grote wens was om hiermee nog een keer een muzikale bijdrage te leveren aan een van de concerten. Dit heeft niet meer mogen zijn. Jan was een betrokken, ervaren en actief bestuurslid. We zullen hem gaan missen. We wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Namens muziekvereniging St. Bavo

Jos de Bont, voorzitter

Programma muziekvereniging St. Bavo flink verstoord.

Aangescherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus tot 1 juni 2020 heeft het verenigingsleven in Nederland behoorlijk overhoop gehaald.

Evenementen zijn tot die datum verboden en voor de (muziek)verenigingen betekent dit dat er geen repetities, concerten, bijeenkomsten en andere vormen van bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de consequenties zijn voor de muzieksector op het moment dat de overheid de maatregelen heroverweegt, maar voor muziekvereniging St. Bavo gaat een behoorlijke streep door het programma.

Juist in de maanden april en mei waarin veel activiteiten zouden plaatsvinden:

Zowel de rommelmarkt op 18 april als de geraniumactie op 8 mei kunnen geen doorgang vinden.

Verder komt ook Koningsdag 27 april en het dauwtrappen op 21 mei te vervallen.

Dodenherdenking op 4 mei en zelfs het geplande bevrijdingsfeest met de 3 harmonieën uit de gemeente Geertruidenberg gaat niet door.

Doordat we ook niet in de gelegenheid zijn om te repeteren, komen zelfs de geplande concerten in juni in gevaar en moeten mogelijk worden aangepast.

Zoals het Kermisconcert op 7 juni, het Dongefestival in Den Hout op 13 juni en het concertje voor de blokfluitleerlingen op 25 juni.

Ook het KERSconcert bij de Kersenhof in Raamsdonk op 28 juni wat gepland stond als een groots reünieconcert moeten we helaas dit jaar vergeten.

Zo gauw als de mogelijkheid geboden wordt om weer te repeteren, willen we dit ook doen. Nadere berichtgeving over het aangepaste programma volgt dan zo spoedig mogelijk. Als deze crisis voorbij is, hopen we u snel weer op één van onze concerten te mogen begroeten.

Carnavalsmis en Optocht

Hieronder enkele foto’s van de Carnavalsmis en van de Carnavalsoptocht in d’n Haaykaant. Met dank aan Ad van den Berg.

(sommige foto’s lijken vreemd afgesneden; Als je erop klikt krijg je ze volledig in beeld)

Afrika concert

Zaterdag 25 januari 2020

Afgelopen zaterdag 25 januari was het dan zover. Na maanden van voorbereiding, organiseren en repeteren. Het Afrikaconcert ten bate van de Stichting Edukans. De zaal was sfeervol aangekleed door de leden van de werkgroep. Verlichting en presentaties tussen de muziekstukken waren klaar. Licht en geluid…alles werkte. De koffie stond klaar en te wachten op dorstig publiek.

Rondomtrom verwelkomde de toegestroomde aanwezigen met hun djembé klanken en Afrikaanse ritmes waardoor ze meteen in de sfeer kwamen. De Harmonie speelde een aantal nummers afgewisseld met een presentatie van Harrie Linssen. Rythm Sticks uit Raamsdonksveer liet zien dat  je niet perse een instrument of trommel nodig hebt om ritmes te spelen. Een barkruk, een plastic speciekuip, je handen, je kunt overal ritmes uit halen. Uiteraard gebruikten zij ook trommels om hun kunsten mee te vertonen.

Harrie Linssen vertelde waarom hij destijds met de Stichting Edukans in zee is gegaan en waarom hij de reis naar Ghana Als World teacher heeft ondernomen. Ook liet hij de school zien die hij samen met zijn team twee weken lang heeft ondersteund. Zijn verhaal ondersteunde hij met prachtige foto’s van zijn reis. De muzikale klanken van de Harmonie met arrangementen van The Lion King, Out of Africa en the African Symphony samen met de diaserie op de achtergrond van Ghanese kinderen was indrukwekkend en inspirerend zowel voor deelnemende muzikanten als publiek.

De complimenten waren nadien niet  van de lucht en velen kochten naderhand bij de stand van Edukans een potje Afrikaanse Hibiscus thee en ondersteunden daarmee het goede doel. Ook mocht Harrie nog enkele mooie grote donaties ontvangen. Het doel om de stichting Edukans van een mooi bedrag te voorzien is daarmee zeker behaald. Zelfs de afterparty spontaan georganiseerd door de achterblijvers die nog even in de Zeven Zusters bleven plakken was gezellig zoals het Raamsdonk betaamt.

Nieuwjaarsconcert 2020

Het nieuwjaarsconcert op zondagmiddag 12 januari was druk bezocht. Harmonie en Drumband brachten een gevarieerd programma, waarbij enkele van de harmonie stukken al een voorproefje waren van het Afrikaconcert, later deze maand.

Nadat iedereen voorzien was van een glas Prosecco, of alcoholvrije bubbels, werd een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.

Als uitsmijter speelde het orkest de Radetzki mars, een gepaste afsluiting van dit mooie nieuwjaarsconcert.

Na afloop bleef het nog lang gezellig druk.